VIKTIG: Trykk her for info om BioPocket Screen & Hand Spray og Covid-19 utbruddet 2020

Samarbeidspartner Forklaring

En affiliate er det samme som en samarbeidspartner.
De aller fleste tenker på en person med en nettside som en affiliate, en nettside som legger ut annonser og kanskje blog-poster om et produkt. Hvis dette innholdet genererer et salg får nettsiden en provisjon på dette salget.

Vi har valgt en litt annen tilnærming til affiliate. Hos oss kan hvem som helst, privat, bedrift eller forening bli det, helt uten kunnskap eller ønsker om å starte en nettside.

På mange måter så får du din egen butikk, uten alt av merkostnad og arbeid dette medfører. 

Den mest verdifulle markedsføringen finnes i bekjentskaper. Vare-prat er det endelige målet for enhver bedrift. Og er den beste og mest treffsikre formen markeds-kommunikasjon.

Pocketsize.no er laget for å vise hvordan man kan benytte affiliate som en salgskanal, slik at folk som kjøper ett produkt og er fornøyd med det, kan få en provisjon på den vare-praten de har, som igjen genererer en omsetning hos oss.

Hele løsningen er basert på enkle prinsipper: skapes det et salg som kan refereres tilbake til deg, så får du en provisjon. Måten vi registrerer referansen, er at den som kjøper på et tidspunkt har kommet inn i vår nettbutikk fra en lenke delt av deg.

Som affiliate finnes det flere mulige tilnærminger til muligheten.

Man kan dele lenken på facebook og håpe at noen velger å kjøpe produkter. 

Man kan snakke med folk, og dersom noen viser interesse kan man sende lenken til de på SMS, epost eller andre måter.
Eller, man kan gå mer systematisk til verks og legge en slagplan. Alt er helt opp til deg.

Vi har valgt å ha en provisjons-løsning som i utgangspunktet betaler over flere nivåer. Og det er flere grunner til dette.

Vi vet av erfaring at gode produkter, skaper vare-prat, og dersom du er fornøyd vil mest sannsynlig også de du anbefalte det til bli fornøyde og anbefale det videre. Du var en del av årsaken til at disse kjøpte, ble fornøyde, og anbefalte det videre, Derfor skal du også ha en provisjon for dette. Vi mener denne effekten forplanter seg i tre nivåer.

Det finnes utallige måter en affiliate løsning som vår kan utnyttes og materialisere seg. Noen kanskje refererer noen få kunder og ender opp med å få litt billigere produkter gjennom provisjonen de opptjener. Andre kanskje velger å jobbe mer systematisk.

Et eksempel på dette kan være at man kontakter flere av sine venner og de ender opp med å kjøpe. La oss si 10 venner velger å handle basert på din anbefaling.
Du ender opp med å få tilbake pengene du brukte på kjøpet, vel og merke om alle 10 handler for samme som som deg.

La oss si alle disse ti gjør det samme som deg, og ønsker å få tilbake samme sum som de kjøpte for. Dette resulterer i at du får 10 ganger den summen du handlet for i provisjon. Hvis så alle disse 100 menneskene tenker som dine 10 venner vil du ende opp med å få tilbake 100 ganger mer enn det du kjøpte for.

La oss ta et eksempel med reelle priser:
Du handler for 359,- kr, en 4 pakk med produkter.
Det betyr at etter at dine 10 venner har handlet har du tjent 359 kr i provisjon.
Når så dine 10 venners venner har handlet, sitter du igjen med 3590 kr i provisjon.
Dersom alle dine venners venner gjør som i eksempel over, sitter du igjen med 35900 i provisjon.

Summene kan bli lavere enn dette men også høyere. Alt etter hvilken innsats du legger i det og mål du har med å bli affiliate. Her er ingenting rett eller galt.

Du kan leke deg med vår provisjons-kalkulator her.